Goldcity ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2563 จำนวน 16 ทุน

โปรดตรวจสอบวันหมดเขตกับทางร้านอีกครั้ง
รวมข่าวชิงโชคชิงรางวัลมากที่สุด
เรากำลังพาคุณไปยังกิจกรรมภายใน
00:20
รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้จัดกิจกรรมอีกครั้ง