เขาช่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมใน Facebook Live รายการ I Can See Your Voice วันที่ 20,27 พ.ค. 2563 และ 3 มิ.ย. 2563

โปรดตรวจสอบวันหมดเขตกับทางร้านอีกครั้ง
รวมข่าวชิงโชคชิงรางวัลมากที่สุด
เรากำลังพาคุณไปยังกิจกรรมภายใน
00:20
รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้จัดกิจกรรมอีกครั้ง